Zwolnienia w ARR

Zakończyła się kontrola wewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Agencji Rynku Rolnego.

Dotyczyła ona nadzoru i odpowiedzialności służbowej pracowników Agencji nad składowaniem zboża. Jako osoby odpowiedzialne wskazano dwóch zastępców Prezesa ARR, dyrektorów oddziałów terenowych ARR w Poznaniu i Szczecinie oraz kilku innych pracowników Agencji.

Wyniki kontroli wskazują, że nie ponosi odpowiedzialności obecny prezes ARR, Ryszard Pazura. W związku z tym minister Adam Tański wystąpił z wnioskiem do premiera Leszka Millera o pozostawienie Ryszarda Pazury na dotychczasowym stanowisku.

Prezes ARR odwołał wczoraj ze stanowisk dwóch wiceprezesów Agencji: Antoniego Jana Tarczyńskiego i Marka Kozikowskiego i dyrektorów oddziałów terenowych ARR: w Poznaniu -Władysława Koca i w Szczecinie – Krzysztofa Pankau.

Źródło: Rzeczpospolita