Sprzeciw Szwecji wobec ewentualnych dopłat dla polskich rolników

Premier Szwecji Goran Persson ponowił swój sprzeciw wobec unijnego projektu dopłat dla rolników z nowych państw członkowskich, w tym Polski. Persson poinformował o zdecydowanym stanowisku Sztokholmu w obszarze rolnictwa podczas spotkania w stolicy Szwecji z duńskim premierem Andersem Foghem Rasmussenem. Szef rządu Danii, która przewodzi w tym półroczu Unii Europejskiej, rozpoczął podróż po stolicach europejskich, by zachęcić do konsensusu dotyczącego propozycji Komisji Europejskiej w kwestii rolnictwa. Dania ma nadzieję, że państwa członkowskie dojdą do porozumienia w tej sprawie jeszcze przed szczytem Unii w Brukseli w dniach 24-25 października. Według duńskiego premiera, niechętna postawa niektórych unijnych państw w kwestii dopłat dla rolników może zagrozić całemu procesowi poszerzenia Unii. Obok Szwecji, również Niemcy, Wielka Brytania i Holandia sprzeciwiają się przyznaniu przyszłym nowym członkom Unii w pierwszym roku po akcesji 25-ciu procent dotacji otrzymywanych obecnie przez kraje „Piętnastki”. Propozycja Brukseli zakłada stopniowe dochodzenie do pełnych stuprocentowych dotacji przez okres 10 lat od momentu członkostwa.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa