Notowania cen zbóż – ROLPETROL

Oferty sprzedaży online – dzień 2019-12-06

PSZENICA KONSUMPCYJNAStandardBazaCena netto (zł / t)
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNz dostawą725
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PN loco zachodnio-pomorskie730
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNloco dolnośląskie690
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNloco śląskie690
PSZENICA PASZOWAStandardBazaCena netto (zł / t)
PSZENICA PASZOWAzg z PN z dostawą690
PSZENICA PASZOWAzg z PN loco śląskie660
PSZENICA PASZOWAzg z PNloco wielkopolskie680
ŻYTO KONSUMPCYJNEStandardBazaCena netto (zł / t)
ŻYTO KONSUMPCYJNEzg z PNz dostawą550
ŻYTO KONSUMPCYJNEzg z PNloco łódzkie535
ŻYTO KONSUMPCYJNEzg z PNloco wielkopolskie545
KUKURYDZA PASZOWAStandardBazaCena netto (zł / t)
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNloco mazowieckie620
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNz dostawą625
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNloco śląskie620
KUKURYDZA PASZOWAkukurydza paszowa zg z PNloco donośląskie 630
JĘCZMIEŃStandardBazaCena netto (zł / t)
JĘCZMIEŃpaszowy jary zg z PNz dostawą675
JĘCZMIEŃjary zb. 2019 zg z PNloco opolskie650
JĘCZMIEŃjary zg z PNloco dolnośląskie640
OTRĘBY PSZENNEStandardBazaCena netto (zł / t)
OTRĘBY PSZENNEluzem zg z PN z dostawą430
OTRĘBY PSZENNEworki zg z PNloco łodzkie410
PSZENŻYTOStandardBazaCena netto (zł / t)
PSZENŻYTOzg z PNz dostawą645
PSZENŻYTOzg z PNloco mazowieckie600
PSZENŻYTOzg z PNloco świętokrzyskie560
PSZENŻYTOzg z PNloco wielkopolskie635
OTRĘBY ŻYTNIE StandardBazaCena netto (zł / t)
OTRĘBY ŻYTNIE worki zg z PNz dostawą430
OTRĘBY ŻYTNIE worki zg z PNloco łódzkie385
OTRĘBY ŻYTNIE luzemloco łódzkie355
ŻYTO PASZOWEStandardBazaCena netto (zł / t)
ŻYTO PASZOWEzg z PNloco wielkopolskie545


TRANSAKCJE SESJA 2019-11-22-18BazaIlość (t)Cena netto (zł / t)
pszenica konsumpcyjna zg z PNz dostawą300719*
jęczmień paszowy jary zg z PNz dostawą175745
jęczmień paszowy ozimy zg z PNz dostawą150705
pszenica paszowa zg z PNz dostawą50690
kukurydza paszowa zg z PNz dostawą50630
pszenica konsumpcyjna zg z PNloco pomorskie300715