Notowania cen zbóż – ROLPETROL

Oferty sprzedaży online – dzień 2020-01-23

PSZENICA KONSUMPCYJNAStandardBazaCena netto (zł / t)
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNz dostawą725
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNloco dolnośląskie710
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNloco śląskie705
PSZENICA KONSUMPCYJNAzg z PNloco opolskie700
PSZENICA PASZOWAStandardBazaCena netto (zł / t)
PSZENICA PASZOWAzg z PN z dostawą710
PSZENICA PASZOWAzg z PN loco śląskie670
PSZENICA PASZOWAzg z PNloco mazowieckie670
ŻYTO KONSUMPCYJNEStandardBazaCena netto (zł / t)
ŻYTO KONSUMPCYJNEzg z PNz dostawą550
ŻYTO KONSUMPCYJNEzg z PNloco łódzkie540
ŻYTO KONSUMPCYJNEzg z PNloco wielkopolskie540
KUKURYDZA PASZOWAStandardBazaCena netto (zł / t)
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNloco mazowieckie620
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNz dostawą640
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNloco śląskie630
KUKURYDZA PASZOWAkukurydza paszowa zg z PNloco dolnośląskie 630
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNloco łódzkie640
KUKURYDZA PASZOWAzg z PNloco świętokrzyskie605
JĘCZMIEŃStandardBazaCena netto (zł / t)
JĘCZMIEŃpaszowy jary zg z PNz dostawą675
JĘCZMIEŃjary zb. 2019 zg z PNloco opolskie650
JĘCZMIEŃjary zg z PNloco dolnośląskie640
OTRĘBY PSZENNEStandardBazaCena netto (zł / t)
OTRĘBY PSZENNEluzem zg z PN z dostawą460
OTRĘBY PSZENNEworki zg z PNz dostawą520
OTRĘBY PSZENNEworki zg z PNloco łódzkie500
PSZENŻYTOStandardBazaCena netto (zł / t)
PSZENŻYTOzg z PNz dostawą635
PSZENŻYTOzg z PNloco mazowieckie600
PSZENŻYTOzg z PNloco świętokrzyskie570
PSZENŻYTOzg z PNloco wielkopolskie625
OTRĘBY ŻYTNIE StandardBazaCena netto (zł / t)
OTRĘBY ŻYTNIE worki zg z PNz dostawą410
OTRĘBY ŻYTNIE worki zg z PNloco łódzkie390
ŻYTO PASZOWEStandardBazaCena netto (zł / t)
ŻYTO PASZOWEzg z PNloco wielkopolskie545


TRANSAKCJE SESJA 2020-01-17-13BazaIlość (t)Cena netto (zł / t)
pszenica konsumpcyjna zg z PNz dostawą400722*
pszenżyto zg z PNz dostawą25635
jęczmień paszowy jary zg z PNloco opolskie100645
pszenica paszowa zg z PNz dostawą150695