Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sprzedaż zbóż i już

Sprzedaż zbóż i już

Trend na rynku zbóż wyznaczają teraz porty. Największe zainteresowanie cały czas jest pszenicą konsumpcyjną, choć przyjmowanie tego ziarna w październiku już właściwie się zakończyło.

Teraz podpisywane są umowy na dostawy ziarna w listopadzie i grudniu. Przyjmowane jest jedynie jeszcze trochę żyta. Porty zawierają też kontrakty na pszenżyto. Na duże statki ładowana jest głównie pszenica, a barkami z portów wypływa żyto i pszenżyto - przeważnie do Niemiec. 

Drogą lądową, poza żytem i pszenżytem, transportowana jest także pszenica o wysokiej zawartości białka. Ponieważ ceny w portach są bardzo korzystne, ziarno na północ przywożą rolnicy ze wszystkich regionów Polski. Zwłaszcza, że w kraju stawki są bardzo zróżnicowane w zależności od jakości. Tam, gdzie mocno padało, jest mała liczba opadania, a tam gdzie było sucho, brakuje odpowiedniej gęstości ziarna. Natomiast w portach największą uwagę zwraca się na to, czy nie ma szkodników. Jeśli są, dostawy są zwracane.

Zboża w portach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 12,5%825-845
pszenżyto675-690
żyto575-590
źródło: BM Start

 

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności