Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek zbóż w listopadzie 2021

Rynek zbóż w listopadzie 2021

Rzepak kosztujący nawet 3250 zł/t, pszenica konsumpcyjna skupowana w kraju po 1200 zł/t - tak rozpoczął się listopad 2021. Podwyżek uniknęła, jako jedna z nielicznych zbóż, soja. Tona śruty sojowej staniała do poziomu 1900 zł/t.

Kolejny tydzień na rynku zbóż upłynął wyjątkowo spokojnie, chociaż nie obyło się bez podwyżek. Pszenica konsumpcyjna na eksport wyceniana była średnio na 1255 zł/t, a za tonę pszenżyta i kukurydzy trzeba było zapłacić powyżej 1000 złotych.

Połowa listopada nie przyniosła istotnych zmian, na które oczekiwali przetwórcy kupujący zboże. Tona suchej kukurydzy w kraju kosztowała w tym czasie 1100 złotych, a tona pszenicy konsumpcyjnej - 1300 złotych. Drogie były także zboża paszowe - pszenica paszowa kosztowała 1250 zł/t, czyli niemal zrównała się cenowo z pszenicą konsumpcyjną.

Koniec listopada przyniósł podwyżki ceny zbóż. Pszenica konsumpcyjna wyceniana była 1320 zł/t (o blisko 100 zł/t więcej, niż na początku miesiąca), rzepak na 3315 zł/t (i to w kraju!). Pasze również nie pozostały w tyle. Otręby pszenne zbliżyły się do poziomu 700 zł/t, a żytnie ten pułap cenowy już osiągnęły.

Powrót do aktualności