Ceny zbóż, notowania, aktualności

Premia za młodość

Premia za młodość

premie dla młodych rolników
123RF Zdjęcie Seryjne

Chodzi między innymi o wsparcie młodych rolników, przetwórstwo i modernizację. Dotacja dla młodych rolników to 100 tys. zł wypłacane w dwóch ratach (80 tys. na początku, pozostałe 20 po zrealizowaniu podjętych zobowiązań). W ubiegłym roku po przyznanie dotacji dla młodych rolników zgłosiło się blisko 3,5 tys. osób. Część z nich dopełniła już wszystkich formalności i złożyła wnioski o przyznanie płatności.

Monika Pietrusińska z ARiMR poinformowała, że ci wnioskodawcy, którzy już złożyli wnioski mogą spodziewać się wypłaty w okresie nie dłuższym niż 90 dni od momentu otrzymania tego wniosku przez agencję. Ale aż tak długo nie będzie trzeba czekać - zapewnia agencja. Maria Fajger z ARiMR mówi, że agencja jest na etapie podpisywania umów i wydawania decyzji administracyjnych.

Dużo większym wyzwaniem dla agencji będzie sprawdzenie dokumentów na przyznanie wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych. Po tego typu dofinansowanie zgłosiło się w tym roku ok. 30 tys. rolników. Już teraz wiadomo, że nie wszyscy mogą na nie liczyć.

Ryszard Zarudzki podkreśla, że ważna będzie ilość przyznanych danemu wnioskowi punktów. Po drugie, resort rolnictwa rozważa możliwość przesunięć czy zwiększenia puli pieniędzy tak, żeby większa liczba projektów mogła dostać dofinansowanie.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności