Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polska: bilans handlowy nasionami oleistych oraz produktami przetwórstwa

Polska: bilans handlowy nasionami oleistych oraz produktami przetwórstwa

koszyk z ziarnami soi
123RF Zdjęcie Seryjne

Eksport tych produktów wzrósł o 8% do 428,1 mln EUR w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość importu spadła o 0,5% do 870,7 mln EUR. W rezultacie saldo wymiany handlowej uległo poprawie. Ujemny bilans w handlu oleistymi uległ spadkowi  do minus 442,6 mln EUR w porównaniu do minus 477,8 mln EUR przed rokiem. Dla nasion, olejów i śrut wartość importu przewyższyła wartość eksportu, a dla margaryn odnotowano bilans dodatni.

W pierwszej połowie 2015 r. w polskim handlu nasionami oleistymi oraz produktami ich przetwórstwa pierwsze miejsce zajął import. Wartość importu spadła o 0,5% do 870,7 mln EUR w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Największy udział w imporcie miały makuchy oleistych, czyli 76% w ujęciu ilościowym (68% to śruta sojowa). Oleje roślinne to ok. 12% wolumenu importu całej grupy. Nasiona oleistych stanowiły 11%, a margaryny - 2%. Spadła wartość zaimportowanych olejów - o 16%. Wartość śrutu wzrosła o ok. 1%, nasion o 22%, margaryn o 9%. W rozpatrywanym przedziale czasowym wzrósł eksport oleistych o 8% do 428,1 mln EUR w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem (wolumen eksportu uległ wzrostowi o 18% do 908,5 tys. t). Sprzedaż olejów za granicę spadła o 1%, a śrutu o 11%. Natomiast sprzedaż nasion uległa wzrostowi o 86%, a margaryn o 14%. Wartość eksportu olejów wyniosła 192,6 mln EUR. Największy udział w tej grupie produktów miały śruty (42%), oleje (30%), nasiona (21%), margaryny (7%).

Źródło: FAMMU/FAPA za: CIHZ

Powrót do aktualności