Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia Europejska – wzrosty cen zbóż

Unia Europejska – wzrosty cen zbóż

pole zapełnione kłosami zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

W tym sezonie unijny eksport zbóż jest wolniejszy niż przed rokiem. Licencjami na wywóz objęto 602 tys. t pszenicy miękkiej oraz 230 tys. t jęczmienia. W tym roku odnotowano wysoki urodzaj tych gatunków w UE. Jednak trzeba pamiętać, że konkurencja jest dość ostra. Mogą o tym świadczyć ostatnie wyniki przetargu na dostawy do Egiptu (235 tys. t pszenicy ukraińskiej oraz rosyjskiej). Egipt w aktualnym sezonie zakupił jedynie 60 tys. t pszenicy z Francji (przed rokiem było to aż 2 mln t).

W ostatnim tygodniu Arabia Saudyjska ogłosiła przetarg na dostawę 750 tys. t pszenicy HRW (zawartość białka 12,5%).

Ostatnie dni przyniosły spadki notowań pszenicy na CBoT. W ciągu tygodnia w kontrakcie na grudzień obniżono wartość pszenicy o 1,3% do 187,9 USD/t. Notowania kukurydzy są nieco lepsze niż tydzień temu. W najbliższym kontrakcie wzrosły o 0,6% do 154 USD/t.

Oczekiwanie na raport prognostyczny USDA, skumulowana sprzedaż kukurydzy oraz pszenicy na rynki zagraniczne i nie najlepsze wyniki tygodniowego eksportu wpłynęły na notowania zbóż na rynku amerykańskim.

Eksport kukurydzy ze Stanów w ostatnim monitorowanym tygodniu wyniósł 519,7 tys. t (analitycy oczekiwali 550 - 750 tys. t). Jeśli chodzi o pszenicę, zakontraktowano jedynie 288,2 tys. t.

Łączne wyniki eksportu kukurydzy w aktualnym sezonie są niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Do tej pory wyeksportowano 11 mln t kukurydzy (w tym samym okresie przed rokiem było to 15,3 mln t). Istnieje obawa, że spowolnione tempo wywozu kukurydzy może pociągnąć za sobą konieczność korekt prognozowanej sprzedaży, a także rewizję oczekiwanych zapasów końcowych.

W USA zwiększa się dostępność kukurydzy oraz rośnie presja podażowa. Słaby eksport wpływa także na ceny amerykańskiej pszenicy. Ponadto zniżkowo mogą działać bardzo dobre prognozy zbiorów pszenicy w skali światowej. W tym miesiącu FAO podniosło szacowaną wielkość globalnej produkcji pszenicy o 6,4 mln t do 735 mln t z uwagi na oczekiwane lepsze zbiory w Chinach oraz UE.

Susza w Rosji i na Ukrainie niekorzystnie wpływa na kondycję zbóż ozimych. Według szacunków areał zbóż ozimych na zbiór w 2016 r. prawdopodobnie będzie mniejszy o 30%. W związku z tym, że Ukraina uprawia głównie pszenicę ozimą oznacza to znacznie mniejsze zbiory tego gatunku w przyszłym roku, jak i przeznaczenie większej powierzchni pod uprawę kukurydzy i słonecznika.  Ponadto susza na wschodnim wybrzeżu Australii również może wymusić dokonanie korekt w wysokości zbiorów pszenicy.

W aktualnym sezonie bilans zbóż w perspektywie globalnej będzie dość optymistyczny. Na korzyść będą działać wysokie zapasy początkowe. FAO w ostatnim raporcie obniżyło ich prognozę o 5,4 mln t do 638 mln t, jednak wciąż można mówić o wysokim poziomie rezerw. Spadek ma dotyczyć jedynie ryżu oraz zbóż paszowych, a zapasy końcowe pszenicy mają ulec zwiększeniu do 206 mln t (3 mln więcej niż na początku tego sezonu).

Źródło: FAMMU/FAPA: komentarz do wykresów Reuters i innych źródeł

Powrót do aktualności