Ceny zbóż, notowania, aktualności

Duży wzrost produkcji oleju rzepakowego z Polski

Duży wzrost produkcji oleju rzepakowego z Polski

kwiaty rzepaku
123RF Zdjęcie Seryjne

Trzeba dodać, że w analizowanym okresie eksport oleju rzepakowego (CN 1514) z Polski wyniósł prawie 355 tys. t i był o ponad 1/3 większy r/ r. Ze względu jednak na spadek cen, jego wartość wzrosła znacznie mniej.

Największym odbiorcą oleju rzepakowego z Polski w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. były Czechy, gdzie trafiło ok. 136 tys. t surowca, tj. o 57 proc. więcej r/r. Do Niemiec wyeksportowano 107 tys. t oleju, czyli aż dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Z kolei na Słowację wysłano ok. 78 tys. t oleju rzepakowego, co w relacji rocznej oznacza wzrost o 4 proc. Łączny udział 3 wyżej wymienionych krajów w polskim eksporcie wyniósł 90 proc. wobec 84 proc. rok wcześniej.

W analizowanym okresie import oleju rzepakowego do Polski również znacznie się zwiększył (o 54 proc. r/r, do 103 tys. t). Warto zauważyć, że w tym przypadku nastąpiły duże zmiany w zakresie dostawców. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. olej rzepakowy do Polski przywożono przede wszystkim z Czech (37 tys. t), Cypru (31 tys. t) oraz z Niemiec (11 tys. t), podczas gdy rok wcześniej największymi dostawcami były Austria, Belgia i Białoruś. Łączny udział Czech, Cypru i Niemiec w polskim imporcie oleju wyniósł 77 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności