Ceny zbóż, notowania, aktualności

Korzystna sytuacja na rynku indyków

Korzystna sytuacja na rynku indyków

indory w hodowli
123RF Zdjęcie Seryjne

Obecny poziom cen indyków jest o 57 proc. wyższy niż przeciętna cena żywca kurcząt brojlerów. Przy czym w okresie od 2007 r. do 2014 r. relacja ta, tj. ceny żywca indyków do ceny żywca kurcząt brojlerów była na poziomie ok. 1,48. Obecna relacja jest zatem zdecydowanie wyższa dla żywca indyczego, co może w pewnym stopniu wskazywać na rosnące zainteresowanie tym gatunkiem mięsa drobiowego.

Analizując poziom cen żywca, należy również wspomnieć o cenach pasz, które w miesiącu marcu wzrosły o 6 zł/t do poziomu 1451 zł/tonę. Znalazło to odzwierciedlenie w niższej opłacalności produkcji, co pokazuje relacja ceny kg żywca indyczego do ceny kg paszy. W styczniu i lutym br. kształtowała się ona na poziomie ok. 3,92. Jednak w kolejnym miesiącu obniżyła się, w marcu za kilogram żywca można było już kupić 3,84 kg paszy. Wydaje się, że jest to nadal stosunkowo dobry poziom opłacalności. Dla porównania w latach 2007-2011 wyniósł on w analogicznym okresie ok. 3,80.

Ceny na rynku indyków w kolejnych miesiącach powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie. Wskazują na to dane GUS'u, według których w marcu liczba wstawień zwiększyła się w skali roku o 8 proc. do poziomu 2,7 mln sztuk. Jest to stosunkowo zrównoważony wzrost w ujęciu rocznym. Również w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, lutego, liczba wstawień wzrosła o 12 proc. Dla porównania, w zeszłym roku w analizowanym okresie wzrosty te były na poziomie ok. 27 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przy 3-4 miesięcznym okresie tuczu, żywiec ten powinien trafić na rynek na przełomie czerwca, lipca. Warto jednak wspomnieć, że w tym okresie całkiem prawdopodobne jest, że ceny pasz mogą jeszcze nieco wzrosnąć, co może mieć niekorzystny wpływ na opłacalność produkcji żywca indyczego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności