Ceny zbóż, notowania, aktualności

Do I kw. 2014 r. wzrost cen zbóż, spadek ceny wieprzowiny

Do I kw. 2014 r. wzrost cen zbóż, spadek ceny wieprzowiny

Poniżej prognozy ARR:

VIII 2013      XII 2013     III 2014

wg GUS

pszenica ogółem (t)                      649         700-740      710-760

pszenica konsump. (t)                   686         720-760      730-780

żyto ogółem (t)                             442          490-520       500-540

żywiec wieprzowy (kg)                    5,97         5,5-5,8          5,5-5,9

bydło ogółem (kg)                        6,02          6,1-6,4         6,1-6,5

kurczęta brojl. (kg)                       4,13          3,9-4,1         3,9-4,2

OMP* (kg)                                   13,47         12,8-13,4   12,6-13,6

* ceny zbytu z podatkiem VAT

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności