Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Zboże było tańsze

ARR: Zboże było tańsze

kłosy zbóż na tle błękitnego nieba
123RF Zdjęcie Seryjne

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 12-18.08.2013 r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 668 zł/t, tj. o 0,5 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 22 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 27 proc. tańsze niż przed rokiem.

Ponadto od dwóch tygodni rośnie cena skupu żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie dostawcy tego zboża przeciętnie w kraju uzyskiwali 424 zł/t. Było to o 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej, ale o 24,5 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. żyto było tańsze o 38 proc.

Jęczmień paszowy skupowano średnio po 637 zł/t, o 5 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 21 proc. niższa niż przed rokiem.

W tym okresie potaniała również kukurydza, za którą przeciętnie płacono 803 zł/t, tj. o 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 5 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ziarno to było o 17 proc. tańsze.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności