Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wyższa powierzchnia zasiewów rzepaku niż w 2012 r.

Wyższa powierzchnia zasiewów rzepaku niż w 2012 r.

rzepak i olej rzepakowy - ekspozycja
123RF Zdjęcie Seryjne
Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2013 r. wynika, że stan zasiewów upraw ozimych rzepaku i rzepiku jest lepszy od ubiegłorocznego. Ocenia się go na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,5 stopnia wyżej niż przed rokiem i tak samo jak średnia z lat 2006-2010 (stopień ''5'' oznacza stan bardzo dobry, ''4'' - dobry, ''3'' - dostateczny, ''2''- słaby, ''1'' zły, klęskowy).

Najlepszy był stan plantacji w województwie opolskim (oceniany na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego), a najsłabszy w województwie kujawsko-pomorskim - 3,4 stopnia. Stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego w 14 województwach oceniono jako lepszy od ubiegłorocznego, natomiast w województwie warmińsko - mazurskim ocena plantacji rzepaku i rzepiku ozimego była niższa od oceny z wiosny ubiegłego roku o 0,1 stopnia, a w województwie podlaskim - na poziomie oceny ubiegłorocznej. Największą różnicę w ocenie stanu upraw rzepaku i rzepiku ozimego w porównaniu z oceną ubiegłoroczną wykazało województwo kujawsko - pomorskie - wyżej o 1,2 stopnia oraz województwa: dolnośląskie i opolskie - wyżej o 0,8 stopnia.

Wyżej niż w ub.r. oceniono również stan upraw rzepaku jarego - na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,3 stopnia wyżej niż przed rokiem, a jednocześnie tak jak średnio w latach 2006 - 2010.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności