Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny skupu zbóż wykazują powolną tendencję wzrostową

Ceny skupu zbóż wykazują powolną tendencję wzrostową

Od początku 2013 r. ceny skupu zbóż wykazują powolną tendencję wzrostową. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01-03.02.2013 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 1.051 zł/t, tj. nieznacznie (o 0,1 proc.) wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była to cena nieco wyższa (o 0,4 proc.) niż przed miesiącem i o 28 proc. wyższa rok wcześniej.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie płacono 759 zł/t, tj. o 0,6 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 4 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. zboże to było jednak o 14 proc. tańsze.

Cena jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 887 zł/t, tj. o 0,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 2 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 13 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 931 zł/t i była o 0,6 proc. wyższa w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 1 proc. droższe niż przed miesiącem i o 20 proc. droższe niż rok wcześniej.

Na przełomie stycznia i lutego br. wzrosły ceny skupu głównych gatunków żywca. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01-03.02.2013 r. żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,08 zł/kg, o 0,8 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3 proc. taniej niż miesiąc wcześniej i także o 3 proc. taniej niż przed rokiem.

W ostatnim tygodniu stycznia 2013 r. przeciętna cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,56 zł/kg wobec 6,50 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec wołowy był o 3 proc. droższy niż przed miesiącem, ale o 1 proc. tańszy niż w analogicznym okresie 2012 r.

Zgodnie z informacjami ZSRIR w dniach 28.01-03.02.2013 r. krajowe zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 3,69 zł/kg, nieznacznie (o 0,3 proc.) drożej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie przeciętna cena skupu kurcząt była o 1 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Za indyki płacono 5,52 zł/kg, o 0,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem i o 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności