Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Drożała pszenica, żyto, kukurydza i indyki

ARR: Drożała pszenica, żyto, kukurydza i indyki

Na rynku krajowym rosną ceny zbóż z wyjątkiem jęczmienia. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.11-02.12.2012 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 1.011 zł/t, tj. o 1,9 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o ponad 5 proc. wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 27 proc. droższe niż rok wcześniej.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego w krajowym skupie wynosiła 745 zł/t. Była ona o 3,5 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o ponad 7 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 11 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Podmioty rynkowe obniżyły cenę skupu jęczmienia paszowego średnio do 871 zł/t, tj. o 0,7 proc. w porównaniu do płaconej w poprzednim tygodniu. Jednak cena ta była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 17 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o 1 proc., kształtując się na poziomie 900 zł/t. Cena tego ziarna była o około 8 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 28 proc. wyższa niż przed rokiem

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.11-02.12.2012 r. przeciętna krajowa cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 5,55 zł/kg i była o 2,6 proc. niższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 3 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 3 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Krajowe ceny skupu żywca wołowego na przełomie listopada i grudnia 2012 r. kształtowały się przeciętnie na poziomie 6,35 zł/kg, zbliżonym do notowanego w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ceny żywca wołowego były o 0,4 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 4 proc. wyższe niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu odnotowano spadek cen skupu kurcząt, przy jednoczesnym wzroście cen skupu indyków. W dniach 26.11-02.12.2012 r. zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 3,73 zł/kg, o 0,7 proc. taniej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. taniej niż przed miesiącem, ale o 3 proc. drożej niż rok wcześniej.

Za indyki płacono w skupie 5,55 zł/kg, o 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 2 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 5 proc. mniej niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności