Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Drożała pszenica, kukurydza i mięso wieprzowe

ARR: Drożała pszenica, kukurydza i mięso wieprzowe

Popyt na zboża, zwłaszcza na pszenicę i kukurydzę, stymuluje ceny tego ziarna do wzrostu. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 05-11.11.2012 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono przeciętnie 971 zł/t, o 1,2 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 2 proc. droższe niż przed miesiącem i o 24 proc. droższe niż rok wcześniej.

Średnia cena kukurydzy w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o 4,4 proc. i wynosiła 873 zł/t. Cena ta była o 5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 36 proc. wyższa niż przed rokiem.

Po dynamicznym spadku w okresie żniw, od połowy sierpnia 2012 r. ceny żyta konsumpcyjnego są względnie stabilne. Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju płacono 692 zł/t, tj. nieznacznie mniej (o 0,4 proc.) niż tydzień wcześniej. Zboże to było o ponad 1 proc. tańsze miesiąc wcześniej i o 17 proc. tańsze niż przed rokiem.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego wynosiła 857 zł/t. tj. o 0,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Była ona o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 19 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2011 r.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 05-11.11.2012 r. ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce przeciętnie kształtowały się na poziomie 5,73 zł/kg, o 0,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ceny te były o 5 proc. niższe niż przed miesiącem, ale o 12 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Od września 2012 r. utrzymuje się spadek cen w skupie bydła. W analizowanym tygodniu za żywiec wołowy zakłady mięsne płaciły średnio po 6,25 zł/kg, o 1,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 5 proc. więcej niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu zakłady drobiarskie w Polsce za kurczęta brojlery płaciły 3,81 zł/kg wobec 3,84 zł/kg tydzień wcześniej i 3,93 zł/kg przed miesiącem. Jednakże kurczęta były nieznacznie (o 0,3 proc.) droższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Cena skupu indyków osiągnęła poziom 5,49 zł/kg, o 0,6 proc. wyższy niż w poprzednim tygodniu. Indyki były także droższe niż przed miesiącem (o 2 proc.), ale tańsze niż rok wcześniej (o 7 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności