Ceny zbóż, notowania, aktualności

Bez zmian na rynku wieprzowiny, wzrosty cen zbóż

Bez zmian na rynku wieprzowiny, wzrosty cen zbóż

Spośród zbóż monitorowanych przez ARR w drugim tygodniu sierpnia 2012 r. potaniało jedynie żyto konsumpcyjne, którego średnia cena skupu spadła do 726 zł/t. Przeciętna cena żyta była o 4,2 proc. niższa niż tydzień wcześniej oraz o 16 proc. niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie była ona zbliżona do notowanej przed rokiem.

W dniach 06-12.08.2012 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 916 zł/t, tj. o 1,6 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. niższym niż miesiąc wcześniej. Ziarno to było o 13 proc. droższe niż przed rokiem.

Za jęczmień paszowy przeciętnie płacono 816 zł/t, tj. o 3,3 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1,5 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. zboże to było o 21 proc. droższe.

Cena skupu kukurydzy średnio w kraju wynosiła 896 zł/t, tj. o 0,6 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było jednocześnie o 1 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 12 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 06-12.08.2012 r., tak jak tydzień wcześniej, żywiec wieprzowy skupowano w Polsce średnio po 5,59 zł/kg. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca i sprzed roku przeciętna krajowa cena skupu żywca wieprzowego w drugim tygodniu sierpnia była wyższa odpowiednio o 1 proc. i o 18 proc.

W dniach 06-12.08.2012 r. średnia krajowa cena skupu żywca wołowego kształtowała się na poziomie 6,39 zł/kg, o 0,6 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była ona o 1 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 14 proc. wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Kurczęta brojlery skupowano średnio po 4,00 zł/kg wobec 4,01 zł/kg tydzień wcześniej. Kurczęta były też o 0,5 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 3 proc. droższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Za indyki zakłady drobiarskie, tak jak w poprzednim tygodniu, płaciły przeciętnie 5,24 zł/kg. Było to o 2 proc. taniej niż miesiąc wcześniej i o 11 proc. taniej niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności