Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadła produkcja pasz dla bydła i trzody chlewnej, wzrosła – dla drobiu

Spadła produkcja pasz dla bydła i trzody chlewnej, wzrosła – dla drobiu

W ubiegłym roku jednym z głównych czynników wpływających na unijny popyt na pasze była nadal trudna sytuacja ekonomiczna w sektorze wieprzowiny oraz wysokie ceny komponentów paszowych. W niektórych państwach członkowskich produkcja pasz przemysłowych drastycznie obniżyła się - np. w Czechach (-14 proc.) i Danii (-7 proc.), natomiast w innych (np. Niemcy, Polska, Włochy) wzrosła o ok. 3 proc.. Niemcy umocniły się na pozycji lidera w produkcji pasz przemysłowych w UE przed Francją i Hiszpanią.

Wysokie ceny zbóż w ostatnich dwóch latach przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności pasz przemysłowych względem mieszanek wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. FEFAC prognozuje, że w 2012 r. produkcja pasz ogółem w UE będzie zbliżona do ubiegłorocznej.

Produkcja pasz dla drobiu wzrośnie prawdopodobnie o 1 proc. (dla niosek spadnie o 5 proc.), a dla wieprzowiny obniży się o 0,5 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności