Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS: W czerwcu wzrosły ceny skupu mięsa, a spadły ceny skupu zbóż

GUS: W czerwcu wzrosły ceny skupu mięsa, a spadły ceny skupu zbóż

Jak poinformował w czwartek GUS, spadły ceny pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, owsa i kukurydzy. Wzrosły za to ceny skupu żyta.

Ceny pszenicy w skupie spadły w czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 90,69 zł/dt, czyli o 2,8 proc., a w odniesieniu do czerwca 2011 r. były niższe o 8,5 proc. Natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 96,68 zł, czyli o 0,5 proc. mniej niż przed miesiącem i o 5,9 proc. mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 85,05 zł/dt - o 2,7 proc. więcej w porównaniu z majem i 6,2 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 83,48 zł/dt, co oznacza, że spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6 proc., ale w ujęciu rocznym wzrosły o 1,8 proc.

Ceny jęczmienia w skupie i na targowiskach utrzymały się prawie na poziomie z ubiegłego miesiąca: 83,58 zł/dt w skupie (spadek o 0,3 proc.), na targowiskach 91,80 zł/dt (wzrost o 0,2 proc.). W odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ceny w skupie były wyższe o 6,9 proc., natomiast na targowiskach ceny obniżyły się o 2,2 proc.

W czerwcu 2012 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 82,94 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadły o 3 proc., a do analogicznego okresu ub. roku o 2,3 proc. Natomiast ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 85,78 zł/dt i były o 0,4 proc. niższe od majowych i o 4,8 proc. od czerwcowych 2011 r.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 7,4 proc., do 68,51 zł/dt, a w odniesieniu do czerwca 2011 r. wzrosły o 0,5 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena tego zboża wyniosła 76,56 zł/dt, czyli o 2,1 proc. mniej, niż w poprzednim miesiącu i o 5,7 proc. mniej niż w czerwcu 2011 r.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,62 zł/kg i były o 4,9 proc. wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 23,1 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. Natomiast na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 5,40 zł, tj. o 5,5 proc. więcej niż przed miesiącem i o 19,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Za jedno prosię na chów płacono na targowiskach średnio 170,84 zł, tj. o 3,6 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 50,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny skupu żywca wołowego wzrosły w stosunku do maja br. o 1,8 proc., do 6,42 zł/kg. W stosunku do poprzedniego roku, ceny wzrosły o 13,6 proc.. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,30 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca tylko o 0,2 proc., jednakże w skali roku wzrosły o 15,4 proc. Za dojną krowę płacono na targowiskach średnio 2865 zł, czyli o 2,9 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 11,5 proc. więcej niż przed rokiem. Roczna jałówka na targowiskach kosztowała średnio 1913 zł, czyli o 1,6 proc. mniej niż w maju br., ale o 14,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,36 zł/kg, czyli o 5,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 8,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności