Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ekspert: Zmiany cen skupu surowców nie pokrywają się ze zmianami cen żywności

Ekspert: Zmiany cen skupu surowców nie pokrywają się ze zmianami cen żywności

Różnice pojawiają się przy analizie zharmonizowanego wskaźnika cen żywności i napojów, gdzie widać wyraźnie, że wskaźnik ceny żywności i napojów są od marca 2009 roku wyższe zarówno od średniej unijnej, jak i od średniej krajów strefy euro. - Może to wynikać z większego rozdrobnienia i słabszego zorganizowania produkcji i przetwórstwa w Polsce. Inna przyczyną może być również jakość i sposób stosowania prawa, jak i silniejsza pozycja handlu niż w innych krajach - uważa Władysław Łukasik.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności