Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na początku czerwca drożała większość produktów, taniała pszenica i żyto

Na początku czerwca drożała większość produktów, taniała pszenica i żyto

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 04-10.06.2012 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 946 zł/t, tj. o 0,5 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o 2 proc. niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 9 proc. tańsze niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie uzyskiwano 900 zł/t, tj. o 1,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 0,5 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 8 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 1 proc., do 879 zł/t. Była ona o 0,5 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 12 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 890 zł/t, tj. o 3 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 1,5 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 9 proc. tańsze niż rok wcześniej.

W tym czasie średnia cena skupu żywca wieprzowego w Polsce wzrosła do 5,67 zł/kg, tj. o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Cena ta była jednocześnie o 9 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej.

W analizowanym tygodniu wzrosły także ceny skupu bydła. Za żywiec wołowy dostawcy uzyskiwali przeciętnie 6,24 zł/kg, tj. o 1,1 proc. więcej niż tydzień wcześniej oraz o 0,3 proc. więcej niż przed miesiącem. Ceny ww. rodzajów żywca były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 25 proc. i o 17 proc.

W analizowanym tygodniu przeciętna cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce wzrosła do 4,07 zł/kg. Cena ta była o 2,1 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu, o 6 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 16 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena skupu indyków wyniosła 5,31 zł/kg wobec 5,26 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena indyków była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej, ale o 10 proc. niższa niż przed rokiem.

Źródło: farmer.pl za: PAP

Powrót do aktualności