Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drastycznie zmalał eksport rzepaku

Drastycznie zmalał eksport rzepaku

Import w analizowanym okresie (ponad 120 tys. t) był natomiast niemalże 3,5-krotnie wyższy niż przed rokiem. Rzepak sprowadzono głównie z Ukrainy (prawie 71 tys. t), Litwy (16 tys. t), Holandii (14 tys. t) i Czech (11 tys. t).

- Ocenia się, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego sezonu 2011/2012, tj. w okresie lipiec 2011-marzec 2012 nastąpiło silne pogorszenie salda w polskim handlu rzepakiem w stosunku do analogicznych miesięcy w sezonie poprzednim. Import rzepaku był znacząco większy niż eksport; bilans handlowy pozostawał zatem ujemny (- 334 tys. t) - uważają analitycy Banku BGŻ.

Przypominają, że inaczej sytuacja przedstawiała się w analogicznym okresie sezonu poprzedniego 2010/2011, gdy bilans był dodatni (+ 141 tys. t).

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności