Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Taniała pszenica, kukurydza, wołowina i indyki

ARR: Taniała pszenica, kukurydza, wołowina i indyki

W trzecim tygodniu maja 2012 r. na rynku krajowym potaniała pszenica i kukurydza, a podrożał jęczmień paszowy i żyto konsumpcyjne.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 14-20.05.2012 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 949 zł/t, tj. o 1,5 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 2 proc. droższe niż miesiąc wcześniej, ale o ponad 8 proc. tańsze niż przed rokiem.

Cena skupu kukurydzy przeciętnie w kraju wynosiła 849 zł/t, tj. o 3,1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 11 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Bardzo wysoki poziom osiągnęły ceny żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie za ziarno to średnio uzyskiwano 906 zł/t, tj. nieznacznie (o 0,2 proc.) więcej niż tydzień wcześniej. Było to o 3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 15 proc. więcej niż w porównywalnym okresie 2011 r.

Również ceny jęczmienia paszowego nadal wykazują tendencję wzrostową. W dniach 14-20.05.2012 r. przeciętna cena skupu tego zboża, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 1,3 proc., do 895 zł/t. Jęczmień był o około 1 proc. droższy niż przed miesiącem i o 10 proc. droższy niż rok wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.05.2012 r. średnia krajowa cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 5,23 zł/kg, tj. o 0,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

W analizowanym tygodniu krajowe ceny w skupie żywca wołowego przeciętnie ukształtowały się na poziomie 6,19 zł/kg, tj. o 0,5 proc. niższym od notowanego tydzień wcześniej i o 3 proc. niższym niż przed czterema tygodniami.

W dniach 14-20.05.2012 r. średnia cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce wzrosła do 3,84 zł/kg. Cena ta była o 0,6 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem. Za indyki otrzymywano w skupie 5,28 zł/kg. W przeciwieństwie do kurcząt indyki były o 0,6 proc. tańsze niż tydzień wcześniej oraz o 1 proc. tańsze niż przed miesiącem.

W porównaniu do cen notowanych w skupie przed rokiem, w trzecim tygodniu maja trzoda chlewna, bydło i kurczęta brojlery były droższe niż rok wcześniej, odpowiednio o 18 proc., o 12 proc. i o 9 proc.. Indyki były natomiast o 9 proc. tańsze niż przed rokiem.

Za odtłuszczone mleko w proszku, w dniach 14-20.05.2012 r., przeciętnie w kraju płacono 8,36 zł/kg, tj. w odniesieniu do poprzedniego notowania o 2,9 proc. więcej, ale o 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie pełne mleko w proszku zbywano po 10,91 zł/kg. Było to o 1,6 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. taniej w porównaniu do notowań sprzed miesiąca.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności