Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Droższe zboża i drób, tańsze mięso

ARR: Droższe zboża i drób, tańsze mięso

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w drugim tygodniu maja 2012 r. wzrosły krajowe ceny skupu zbóż. W dniach 07-13.05.2012 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 964 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 6 proc. tańsze niż przed rokiem.

Po spadku w okresie trzech poprzednich tygodni, cena żyta konsumpcyjnego wzrosła do 904 zł/t. Było to o 5,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej, o 3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Za jęczmień paszowy przeciętnie płacono 884 zł/t, tj. o 0,7 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. zboże to było o 11 proc. droższe.

Przeciętna cena skupu kukurydzy średnio w kraju wynosiła 876 zł/t, tj. o 0,9 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 3 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 8 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.05.2012 r. średnia cena skupu żywca wieprzowego w Polsce obniżyła się do 5,20 zł/kg, tj. o 0,9 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jednocześnie była ona o 0,3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 14 proc. wyższa niż przed rokiem.

Spadek cen odnotowano także w skupie żywca wołowego. W drugim tygodniu maja 2012 r. za bydło płacono średnio 6,22 zł/kg, tj. o 1,9 proc. mniej niż tydzień wcześniej oraz o 0,5 proc. mniej niż przed czterema tygodniami. Żywiec wołowy był jednak o 12 proc. droższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W analizowanym tygodniu przeciętna cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce wzrosła do 3,82 zł/kg. Cena ta była o 1,4 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu, o 1,2 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena skupu indyków wyniosła 5,31 zł/kg wobec 5,30 zł/kg w poprzednim tygodniu. Za indyki otrzymywano mniej niż przed miesiącem oraz rokiem, odpowiednio o 3 proc. i o 8 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności