Ceny zbóż, notowania, aktualności

W Unii wyprodukowano o 1 proc. mniej pasz

W Unii wyprodukowano o 1 proc. mniej pasz

Dla paszy przeznaczonej dla drobiu odnotowano wzrost wytwarzania o 1 proc., co oznacza , że jest ona na czołowym miejscu w Unii pod względem poziomu produkcji tuż za paszą dla trzody chlewnej.

Najważniejszym czynnikiem, który zaważył na poziomie produkcji pasz w zeszłym roku w Unii była ciągle chwiejna sytuacja ekonomiczna zwłaszcza w sektorze trzody chlewnej oraz wysokie koszty materiałów paszowych. Jeśli chodzi o przeżuwacze, to susze na początku zeszłego roku ograniczyły zbiór świeżych traw na wiosnę, jednak sprzyjająca pogoda jesienią nadrobiła straty.

Wysokie ceny zbóż przez dwa ostatnie lata spowodowały wzrost konkurencyjności pasz przemysłowych wobec domowych mieszanek. Eksperci FEFAC prognozują w br. stabilizację produkcji pasz dla bydła, 0,5 proc. spadek produkcji pasz trzody chlewnej oraz 1 proc. wzrost dla pasz dla drobiu. Niepewność co do rozwoju wirusa ze Schmallenbergu w populacji przeżuwaczy czy nowe wymagania chowu macior mogą prowadzić do redukcji ich pogłowia. Oczekiwana jest stabilizacja produkcji wszystkich mieszanek paszowych w UE w br. - informuje FAMMU/FAPA.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności