Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ: Wzrostowa dynamika cen żywności wyhamuje

IERiGŻ: Wzrostowa dynamika cen żywności wyhamuje

"W styczniu jak zwykle o tej porze roku dynamika wzrostu cen detalicznych żywności zwiększyła się. Polska pozostaje krajem o wysokiej dynamice cen żywności, mimo wysokiego bezrobocia oraz słabej dynamiki wzrostu dochodów. W następnych miesiącach dynamika ta powinna jednak słabnąć ze względu na aprecjację złotego, co skutkować będzie potanieniem importu oraz zmniejszeniem popytu eksportowego. Do podwyżek cen detalicznych żywności skłaniać jednak mogą rosnące koszty produkcji" - napisano w raporcie.

Instytut ocenia, że do zbiorów ceny zbóż pozostaną wysokie.

"Do nowych zbiorów utrzymają się bowiem wysokie ceny zbóż, a kolejne załamanie produkcji trzody chlewnej wywołane bardzo wysokimi cenami zbóż i pasz skutkować będzie wysokimi cenami przede wszystkim żywca wieprzowego, ale również drobiu. Wysokim cenom mleka i bydła sprzyjać będą dobre wyniki uzyskiwane w obrotach handlowych z zagranicą" - napisano.

"Na rynku zbóż ceny nieznacznie wahają się w zależności od sygnałów otrzymywanych z rynków światowych oraz podaży ziarna. Krajowi producenci zbóż wprawdzie nieco zwiększyli podaż pszenicy w ostatnich tygodniach, a ceny nieco spadły, ale niepewność co do przyszłych zbiorów powoduje, że wielu z nich wstrzymuje się z dostawami licząc na wzrost cen. Aprecjacja złotego hamuje eksport i ożywia import, co działa stabilizująco na krajowe ceny zbóż, które do końca sezonu pozostaną na wysokim poziomie" - dodano

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności