Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Wyższe ceny zbóż i wołowiny, niższe – wieprzowiny i drobiu

ARR: Wyższe ceny zbóż i wołowiny, niższe – wieprzowiny i drobiu

W połowie stycznia 2012 r. odnotowano wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 09-15.01.2012 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 800 zł/t, tj. zbliżonym do notowań z poprzednich dwóch tygodni. Ziarno to było o 1 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 13 proc. tańsze niż przed rokiem.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego, po spadku w poprzednich dwóch tygodniach, w dniach 09-15.01.2012 r. wzrosła do 862 zł/t. Była ona o 5,5 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i zbliżona do notowanej w połowie grudnia 2011 r. W porównaniu do notowań sprzed roku żyto było o 14 proc. droższe.

Za jęczmień paszowy przeciętnie uzyskiwano 782 zł/t, tj. o 2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 772 zł/t, tj. o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 8 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 9 proc. tańsze niż rok wcześniej.

W 2011 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW skupowały żywiec wieprzowy średnio po 4,65 zł/kg, tj. o 17,5 proc. drożej niż w roku 2010. Najwyższy historycznie poziom (5,65 zł/kg) ceny skupu trzody chlewnej osiągnęły w połowie grudnia 2011 r., tj. w szczycie przedświątecznego popytu. Od tego czasu notuje się dynamiczny spadek tych cen, ma on jednak charakter sezonowy.

W dniach 09-15.01.2012 r., według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce obniżyły się do 5,05 zł/kg, tj. o kolejne 4,1 proc. w porównaniu do cen sprzed tygodnia i o około 11 proc. w odniesieniu do notowań z połowy grudnia. Cena ta była jednak o 31 proc. wyższa od płaconej przed rokiem. Wzrostowa tendencja cen nadal utrzymuje się w skupie bydła.

W dniach 09-15.01.2012 r. za bydło dostawcy uzyskiwali przeciętnie 6,51 zł/kg, tj. o blisko 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej, o 3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 27 proc. więcej niż przed rokiem.

Spadek cen odnotowano w skupie drobiu. Ceny kurcząt typu brojler ukształtowały się na poziomie 3,54 zł/kg, tj. nieznacznie (o 0,1 proc.) niższym niż w poprzednim tygodniu, a indyków 5,78 zł/kg, o 1 proc. niższym. W ciągu miesiąca kurczęta potaniały o 2 proc., a indyki o 1 proc., ale były odpowiednio o 7 proc. i o 17 proc. droższe niż rok wcześniej.

Pomimo znacznych tygodniowych wahań, ceny mleka w proszku wykazują tendencję do wzrostu. W drugim tygodniu stycznia 2012 r. za pełne mleko w proszku krajowi wytwórcy średnio w kraju uzyskiwali 12,53 zł/kg, tj. o 1,4 proc. mniej niż tydzień wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności