Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niższa produkcja oleju rzepakowego

Niższa produkcja oleju rzepakowego

Spadek produkcji oleju wpłynął na rozmiary handlu zagranicznego. W miesiącach lipiec-wrzesień 2011 roku eksport oleju rzepakowego wyniósł ok. 46 tys. t i tym samym był o ok. 8 proc. niższy w stosunku do tych samych miesięcy w 2010 roku. Jeśli chodzi o import, to w III kwartale 2011 roku wyniósł on ok. 23 tys. t, co oznacza blisko 80-procentowy wzrost w relacji rocznej.

Według prognoz IERiGŻ opublikowanych w Rynku rzepaku w październiku 2011 roku, pomimo spadku zbiorów rzepaku w Polsce w 2011 roku i niskich zapasów początkowych, przewidywany istotny wzrost importu i spadek eksportu surowca, mogą sprawić, że przerób rzepaku w sezonie 2011/2012 w kraju obniży się stosunkowo niewiele (o ok. 3 proc. do 1935 tys. t) w stosunku do sezonu poprzedniego. Niemniej, będzie o 18% niższy w porównaniu z rekordowo wysokim przerobem w sezonie 2009/2010.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności