Ceny zbóż, notowania, aktualności

Znaczące wzrosty cen żywca wieprzowego, jęczmienia i żyta

Znaczące wzrosty cen żywca wieprzowego, jęczmienia i żyta

Na terenie województwa lubuskiego skup pszenicy konsumpcyjnej prowadzony jest przez cały rok. W zależności od jakości ziarna oraz wielkości partii oferowanej do skupu, średnio za 1 tonę pszenicy konsumpcyjnej w skupie płacono 765 zł.

Średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej spadła o 1,3 proc. w porównaniu do notowań sprzed miesiąca, ale była o 3 proc. wyższa niż przed rokiem.

Pszenicę paszową również skupowano przez cały rok. W regionie jej cena średnia 675 zł/t była o 1,7 proc. wyższa od notowanej przed miesiącem, natomiast o 8 proc. wyższa w porównaniu do ceny sprzed roku.

Żyto konsumpcyjne było skupowane w średniej cenie 728 zł/t, natomiast w kraju za to ziarno średnio płacono 765 zł/t. Średnia cena żyta była o 25,4 proc. wyższa, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Jęczmień paszowy skupowano w cenie średniej 669 zł/t, przy średniej krajowej na poziomie 679 zł/t. Cena ta była o 20,5 proc. wyższa od ceny sprzed roku.

Średnia cena skupu żywca wieprzowego w Lubuskiem w ubiegłym tygodniu wynosiła 5,07 zł/kg i była o 34,2 proc. wyższa od notowanej w tym samym okresie ubiegłego roku.

Podane ceny są cenami netto, a dane pochodzą z 15 grudnia br. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie zbiera dane co tydzień od podmiotów zajmujących się skupem zboża i żywca w regionie. Takich danych nie zbierano jednak 22 grudnia br.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności