Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Drożały pszenica, kukurydza i żywiec wieprzowy

ARR: Drożały pszenica, kukurydza i żywiec wieprzowy

Na przełomie listopada i grudnia 2011 r. krajowe ceny zbóż nadal wykazywały niewielką tendencję wzrostową. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 28.11-04.12.2011 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 793 zł/t, tj. o 0,7 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była to cena o około 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i przed rokiem.

Po spadku w poprzednim tygodniu, w dniach 28.11-04.12.2011 r. przeciętna cena żyta konsumpcyjnego powróciła do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosła 840 zł/t. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca żyto konsumpcyjne było o 1 proc. tańsze, ale o 29 proc. droższe niż rok wcześniej.

Za jęczmień paszowy, podobnie jak w poprzednim tygodniu, płacono 741 zł/t. W krajowym skupie jęczmień paszowy był o 1 proc. droższy niż miesiąc wcześniej i o 9 proc. droższy niż w analogicznym okresie 2010 r.

Utrzymuje się wzrost cen skupu kukurydzy. W dniach 28.11-04.12.2011 r. dostawcy uzyskiwali za nią średnio 701 zł/t, tj. o 0,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej i 15 proc. więcej niż przed miesiącem. Duża podaż tego ziarna powoduje, że ceny kukurydzy są niższe niż przed rokiem (o 5 proc.).

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.11-04.12.2011 r. ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce osiągnęły poziom 5,39 zł, tj. o 3,1 proc. wyższy niż w poprzednim tygodniu i o 6 proc. wyższy niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku było to o 40 proc. więcej.

Na wysokim poziomie kształtuje się również średnia krajowa cena skupu żywca wołowego. W analizowanym okresie wyniosła ona 6,12 zł/kg wobec 6,14 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena skupu bydła była o 2 proc. wyższa od ceny notowanej przed miesiącem i o 24 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Utrzymuje się sezonowa obniżka krajowych cen skupu kurcząt brojlerów. Na przełomie listopada i grudnia 2011 r. za drób ten płacono średnio 3,60 zł/kg, tj. o 1,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Przeciętna cena skupu indyków od czterech miesięcy jest względnie stabilna. W analizowanym tygodniu ukształtowała się ona na poziomie 5,84 zł/kg. W odniesieniu do cen sprzed roku wymienione gatunki drobiu były droższe odpowiednio o 20 proc. i o 19 proc.

Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, w odniesieniu do poprzedniego notowania, obniżyły się o 1 proc., do 9,82 zł/kg. Po spadku w poprzednim tygodniu umiarkowanie wzrosły ceny pełnego mleka w proszku. W analizowanym tygodniu za PMP krajowi wytwórcy uzyskiwali 12,57 zł/kg, tj. o 0,9 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Ceny OMP i PMP były wyższe niż przed miesiącem odpowiednio o 2 proc. i o 1 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności