Ceny zbóż, notowania, aktualności

IERiGŻ: Wysoki poziom cen zbóż może skutkować spadkiem produkcji wieprzowiny i drobiu

IERiGŻ: Wysoki poziom cen zbóż może skutkować spadkiem produkcji wieprzowiny i drobiu

- Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w najbliższych miesiącach w dalszym ciągu będą sprzyjały rolnictwu. Krajowe ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie i nic nie wskazuje, by ich poziom mógł znacząco zmienić się, mimo lepszych niż w roku ubiegłym światowych zbiorów. Decydować o tym będzie przede wszystkim utrzymujący się wysoki popyt, zwłaszcza na zboża paszowe, wykorzystywane także do produkcji biopaliw, a także deprecjacja złotego poprawiająca konkurencyjność cenową polskiego zboża na rynkach międzynarodowych oraz skutkująca wzrostem cen zbóż importowanych - napisano w raporcie.

- Wysokie ceny zbóż i pasz zapowiadają kolejny trudny rok, zwłaszcza dla producentów żywca wieprzowego i drobiu. Powtórzyć więc wypada, że spadek produkcji wieprzowiny i zmniejszenie tempa wzrostu produkcji drobiarskiej w drugiej połowie bieżącego roku, a zwłaszcza w 2012 r. wydają się nieuniknione - dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności