Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrosła produkcja mieszanek dla drobiu

Wzrosła produkcja mieszanek dla drobiu

Wzrost ten spowodowany był głównie większą produkcją mieszanek dla drobiu. Wytworzono ich w 2010 r. blisko 51 mln ton. Była to ilość o 3% większa niż rok wcześniej. Mieszanki dla drobiu stanowiły 1/3 ogólnej produkcji mieszanek. Po raz pierwszy wyprodukowano ich więcej niż pasz dla trzody chlewnej. Największy wzrost ich produkcji zanotowano na Łotwie, w Rumunii i Belgii, jednak początkowa wielkość produkcji w tych krajach była bardzo niska.


Źródło: Portal Spożywczy za: Ministerstwo Rolnictwa / Agra Europe

Powrót do aktualności