Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: W dniach od 19 do 25 IX drożały żywiec wieprzowy i jęczmień, taniały inne zboża

ARR: W dniach od 19 do 25 IX drożały żywiec wieprzowy i jęczmień, taniały inne zboża

W analizowanym tygodniu obniżyły się także bardzo wysokie ceny zbóż konsumpcyjnych" - napisano w raporcie.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19-25.09.2011 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 817 zł/t, tj. o 0,4 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było nieznacznie droższe (o 0,2 proc.) niż przed miesiącem i o 11 proc. droższe niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie uzyskiwano średnio 843 zł/t, tj. o 0,5 proc. mniej niż tydzień wcześniej, ale o 7 proc. więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu z września 2010 r. żyto skupowano aż o 35 proc. drożej.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego w analizowanym okresie wzrosła do 721 zł/t. Było to o 1,2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 17 proc. więcej niż przed rokiem.

"W przedostatnim tygodniu września br. postępujące zbiory i wzrost podaży kukurydzy wpływają na spadek jej cen" - napisano w raporcie.

W dniach 19-25.09.2011 r. przeciętna cena skupu kukurydzy kształtowała się na poziomie 788 zł/t, tj. o 11 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o 26 proc. niższym niż przed miesiącem.

"Przy spodziewanych dobrych zbiorach kukurydzy, jej ceny są tylko nieznacznie (o 0,6 proc.) wyższe niż rok wcześniej" - dodano.

"Wysokie ceny importowe oraz mniejsza podaż rynkowa stymulują dalszy wzrost cen żywca wieprzowego" - napisano w raporcie.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19-25.09.2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju przeciętnie płacono 5,04 zł, tj. o prawie 1 proc. więcej niż przed tygodniem oraz o 5 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był droższy niż przed rokiem o 19 proc.

"Popyt zagraniczny nadal wpływa na wzrost krajowych cen bydła" - napisano.

W analizowanym okresie żywiec wołowy średnio w kraju skupowano po 6,00 zł/kg, tj. o 1,1 proc. drożej niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowania sprzed miesiąca było to o 3,5 proc. więcej, a do cen sprzed roku o 37 proc. więcej.

W analizowanym tygodniu za kurczęta brojlery w Polsce płacono przeciętnie 4,00 zł/kg, tj. o 0,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Równocześnie cena ta była o 3 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 17 proc. wyższa niż przed rokiem. W tym czasie za indyki uzyskiwano 5,73 zł/kg, tj. o blisko 2 proc. mniej niż przed tygodniem i przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku indyki były o 16 proc. droższe.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności