Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Wciąż rosną ceny zbóż, wieprzowiny i wołowiny

ARR: Wciąż rosną ceny zbóż, wieprzowiny i wołowiny

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 29.08- 04.09.2011 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 812 zł/t. Cena ta była o 2 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 14 proc. wyższa niż przed rokiem, ale w porównaniu do poprzedniego tygodnia uległa niewielkiemu obniżeniu (o 0,4 proc.).

Niewystarczająca podaż żyta konsumpcyjnego sprzyja wzrostom jego cen. Na przełomie sierpnia i września za zboże to przeciętnie płacono 805 zł/t, tj. o 2,3 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 20 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żyto było o 41 proc. droższe niż w porównywalnym okresie 2010 r. Cena jęczmienia paszowego w analizowanym okresie średnio w kraju wynosiła 679 zł/t. Była ona o 2 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2010 r. jęczmień paszowy był droższy o 21 proc.

Zbliżający się okres tegorocznego zbioru kukurydzy wpływa na spadek jej cen. Przeciętna cena skupu tego ziarna w porównaniu z poprzednim tygodniem uległa obniżeniu o 3,7 proc. kształtując się na poziomie 1022 zł/t. Cena ta była o 3 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 41 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Na przełomie sierpnia i września 2011 r. utrzymał się wzrost cen skupu trzody chlewnej i bydła. Po raz kolejny obniżyły się natomiast ceny drobiu.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 29.08- 04.09.2011 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju przeciętnie płacono 4,85 zł, tj. o 0,9 proc. więcej niż przed tygodniem oraz o 4 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był o 11 proc. droższy niż przed rokiem.

W analizowanym okresie żywiec wołowy skupowano średnio po 5,90 zł/kg, tj. o 1,7 proc. drożej niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowania sprzed miesiąca cena ta była o 5 proc. wyższa, a do cen sprzed roku o 34 proc. wyższa.

Za kurczęta brojlery w Polsce płacono przeciętnie 3,84 zł/kg, tj. o 1,2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 12 proc. wyższa niż rok wcześniej. Za indyki płacono 5,81 zł/kg, tj. o 0,4 proc. mniej niż przed tygodniem i o 2 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku indyki były o 22 proc. droższe.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności