Ceny zbóż, notowania, aktualności

W drugim tygodniu lipca taniały zboża i kurczęta

W drugim tygodniu lipca taniały zboża i kurczęta

Jak podaje PAP, wstrzymanie przez większość przetwórców zakupów zbóż podstawowych ze zbiorów 2010 r. skutkowało dalszym spadkiem cen ziarna. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 04-10.07.2011 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się w porównaniu z poprzednim tygodniem o 3,1 proc., do 983 zł/t.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego w skupie wynosiła 781 zł/t. Była ona o 1,1 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie za jęczmień paszowy przeciętnie płacono 738 zł/t, tj. o 1,7 proc. mniej.

Na początku lipca br. wzrost cen skupu żywca wieprzowego został wyhamowany. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 04-10.07.2011 r. za trzodę chlewną dostawcy przeciętnie w kraju otrzymywali 4,78 zł/kg wobec 4,77 zł/kg w poprzednim tygodniu. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca ceny żywca wieprzowego wzrosły o 5,5 proc. Jednocześnie były one o ponad 11 proc. wyższe niż przed rokiem.

Wzrost cen utrzymuje się w krajowym skupie bydła. W dniach 04-10.07.2011 r. za żywiec wołowy średnio w kraju płacono 5,47 zł/kg, tj. o 1,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o około 3 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku bydło było o prawie 30 proc. droższe.

W ostatnich tygodniach względnie stabilne są ceny skupu drobiu. W dniach 04-10.07.2011 r. kurczęta brojlery skupowano po 3,50 zł/kg, tj. po cenie o 1,3 proc. niższej niż w poprzednim tygodniu i o 0,6 proc. niższej niż miesiąc wcześniej. Dostawcy indyków otrzymywali w tym czasie 6,04 zł/kg, tj. o 0,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o ponad 2 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do tego samego okresu 2010 r. ceny skupu kurcząt wzrosły o 6 proc., a indyków o 32 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności