Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ponownie rośnie zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej

Ponownie rośnie zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej

"W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w dalszym ciągu ujemne prawie w całej Polsce (z wyjątkiem okolic Leska i Nowego Sącza)" - napisano w raporcie.

W porównaniu do stanu prezentowanego w czwartym komunikacie, nastąpił znaczny wzrost wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego prawie we wszystkich badanych miejscowościach.

"KBW dla Polski wzrósł średnio o 46 mm, co oznacza, że deficyt wody dla roślin uprawnych znacznie się zmniejszył" - napisano.

Instytut stwierdza, że obszarami o największym zagrożeniu suszą są nadal woj. lubuskie i wielkopolskie, mimo iż deficyt wody na obszarze tych województw zmniejszył się o ok. 40 mm.

IUNG pisze, że obecny deficyt wody, powodujący spadek plonów o 20 proc. występuje na obszarze 4,7 proc. gruntów ornych (10 dni temu występował na powierzchni 18,3 proc., a 20 dni temu na powierzchni 24,4 proc.).

"Zagrożenie suszą na terenie Polski względem sytuacji sprzed 10 dni zmniejszyło się o 811 gmin. Obecnie susza występuje nadal w 311 gminach Polski (10,2 proc. gmin) na terenie 4 województw" - napisano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności