Ceny zbóż, notowania, aktualności

GUS negatywnie ocenia stan przezimowania upraw

GUS negatywnie ocenia stan przezimowania upraw

"Z przeprowadzonych w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały gorzej niż w roku ubiegłym. W większości województw odnotowano większe niż w roku poprzednim straty w powierzchni zasianych ozimin. Uszkodzenia roślin upraw ozimych wynikały głównie z wystąpienia na plantacjach pleśni śniegowej. Ponadto uszkodzenia były spowodowane występowaniem silnych mrozów połączonych z dobowymi wahaniami temperatury oraz utrzymującymi się na polach zastoiskami wody na przedwiośniu" - podaje komunikat GUS.

"Z badań polowych przeprowadzonych w marcu wynika, że uprawy ozime przezimowały gorzej niż w roku ubiegłym. Najgorzej przezimował rzepak i rzepik oraz żyto, a jedynie nieco gorzej pozostałe gatunki zbóż" - dodano.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie 2010 r. wynika, że pod zbiory 2011 r. zbóż ozimych zasiano ponad 4,7 mln ha, czyli o około 330 tys. ha mniej w porównaniu do poprzedniego roku: pszenicy ozimej ponad 1,9 mln ha, żyta blisko 1,4 mln ha, pszenżyta ozimego ok. 1,1 mln ha, jęczmienia ozimego prawie 198,2 tys. ha, mieszanek zbożowych ozimych ok. 68,7 tys. ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 718 tys. ha.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja 2011 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności