Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na koniec roku ceny żywności będą wyższe o ok. 5 proc. rdr

Na koniec roku ceny żywności będą wyższe o ok. 5 proc. rdr

IERiGŻ przewiduje, że krajowy popyt na żywność w 2011 roku nie powinien wzrosnąć w stosunku do 2010 r.

- Przewiduje się, że w Polsce w 2011 r. tempo wzrostu cen żywności będzie podobne do notowanego w roku poprzednim. W I półroczu 2011 r. podrożeją głównie produkty spożywcze roślinnego pochodzenia, a w II półroczu - produkty zwierzęce - napisano w raporcie IERiGŻ dotyczącym popytu na żywność.

- Relatywnie wysoka dynamika cen żywności w pierwszej połowie 2011 r. będzie wynikiem głównie niekorzystnej sytuacji podażowej na krajowym rynku surowców rolniczych, zwłaszcza roślinnych, zmiany stawek podatku VAT, wzrostu cen regulowanych związanych ze wzrostem cen energii i paliw oraz wysokiej dynamiki cen żywności na rynkach światowych. Skalę wzrostu cen ograniczać będą: spodziewany trend aprecjacyjny polskiej waluty, rosnąca podaż mięsa oraz bariera popytu kreowana przez trudną sytuację na rynku pracy i relatywnie niskie tempo wzrostu dochodów ludności - dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności