Ceny zbóż, notowania, aktualności

MRiRW: rosły ceny zbóż, trzody chlewnej, taniało mięso wołowe

MRiRW: rosły ceny zbóż, trzody chlewnej, taniało mięso wołowe

Na krajowym rynku ceny zbóż podstawowych nadal wzrastają. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.02.2011 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie uzyskiwano średnio 975 zł/t, tj. o 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie jęczmień paszowy również podrożał o 1 proc. osiągając cenę 818 zł/t. O niecałe 2 proc., w porównaniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła cena żyta konsumpcyjnego kształtując się na poziomie 838 zł/t.

Średnia cena skupu kukurydzy, po znacznym (6 proc.) wzroście w poprzednim tygodniu, w dniach 07-13.02.2011 r. uległa niewielkiemu obniżeniu (o 0,3 proc.), do 902 zł/t. W drugim tygodniu lutego 2011 r. ziarno ww. zbóż było o 6-11 proc. droższe niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny kukurydzy były o 74 proc. wyższe, pszenicy konsumpcyjnej oraz jęczmienia paszowego 2 razy wyższe, a żyta 2,6 razy wyższe.

Wzmożony popyt na wieprzowinę, spowodowany zakupami tego mięsa przez przedsiębiorców, korzystających z dopłat do prywatnego przechowywania, przyczynia się do szybkiego wzrostu cen skupu trzody chlewnej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.02.2011 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 4,03 zł/kg, tj. o 8 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu i o 4 proc. drożej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku krajowy żywiec wieprzowy był również droższy (o 13 proc.).

Od trzech tygodni niewielkiemu obniżeniu ulegają natomiast ceny bydła, które w trzecim tygodniu stycznia 2011 r. osiągnęły rekordowy poziom - 5,35 zł/kg. W drugim tygodniu lutego br. w Polsce przeciętne ceny skupu żywca wołowego wyniosły 5,08 zł/kg, wobec 5,09 zł/kg przed tygodniem. Jednocześnie była to cena o 5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Od początku 2011 r. wzrostową tendencję wykazują ceny skupu kurcząt typu brojler. W analizowanym okresie żywiec ten skupowano średnio w kraju po 3,38 zł/kg, tj. po cenie o 3 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. wyższej niż przed miesiącem. Za indyki płacono przeciętnie 4,98 zł/kg, tj. o 0,5 proc. mniej niż przed tygodniem, ale o 1 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec drobiowy był o 14-15 proc. droższy niż w porównywalnym okresie 2010 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności