Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tygodniowe spadki cen pszenicy, wieprzowiny oraz drobiu

Tygodniowe spadki cen pszenicy, wieprzowiny oraz drobiu

ZBOŻA

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 11-17.10.2010 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 741 zł/t, tj. o 1 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było droższe niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o 3 proc. i o 60 proc. Za żyto konsumpcyjne, tak jak tydzień i miesiąc wcześniej, przeciętnie w kraju płacono 645 zł/t. Było to jednak o 2,6-raza więcej niż rok wcześniej.

Cena jęczmienia paszowego w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o 4 proc. i w dniach 11-17.10. 2010 r. wynosiła 653 zł/t. Była ona o prawie 12 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 79 proc. wyższa niż przed rokiem. Do 703 zł/t, tj. o 1 proc. w ciągu tygodnia podrożała kukurydza. W połowie października br. ziarno to było o 9 proc. tańsze niż przed miesiącem, ale o 62 proc. droższe niż w porównywalnym okresie 2009 r.

MIĘSO

Od końca września br. ceny skupu trzody chlewnej obniżają się w tempie 3,1 proc. tygodniowo. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 11-17.10. 2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie 3,84 zł, tj. o ponad 10 proc. mniej niż przed miesiącem.

W połowie października br. żywiec wołowy przeciętnie w kraju skupowano po 4,57 zł/kg, tj. po cenie o 1,5 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu i o ponad 1 proc. wyższej niż przed miesiącem. W analizowanym okresie za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali przeciętnie 3,15 zł/kg, tj. o 2,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 9,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie za indyki, podobnie jak w poprzednim tygodniu, płacono 4,98 zł/kg, tj. o ponad 4 proc. więcej niż przed miesiącem.

W odniesieniu do notowań sprzed roku krajowa trzoda chlewna była tańsza o ponad 7 proc., a bydło o niecały 1 proc. W tym czasie ceny skupu kurcząt i indyków wzrosły odpowiednio o ponad 1 proc. i o ok. 4 proc.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności