Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenica podrożała, cena trzody chlewnej w skupie maleje – MRiRW

Pszenica podrożała, cena trzody chlewnej w skupie maleje – MRiRW

ZBOŻA

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 30.08-05.09.2010 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 711 zł/t, tj. średnio o 0,8 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Wzrostowa tendencja cen tego zboża utrzymała się jednak w makroregionie centralno-wschodnim oraz północno-zachodnim. Spadek o 3,5 proc. notowano natomiast w rejonie południowym. Średnio w kraju pszenica była dużo droższa niż przed miesiącem i rokiem (odpowiednio o 14 proc. i o 46 proc.).

Za żyto konsumpcyjne na przełomie sierpnia i września (przy niskim poziomie skupu) przeciętnie w kraju płacono o 13 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 35 proc. więcej niż przed miesiącem. W tym czasie średnia cena żyta paszowego wyniosła o 1,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku żyto konsumpcyjne podrożało prawie 2,2-razy, a paszowe o 66 proc..

Cena jęczmienia paszowego w krajowym skupie wynosiła 560 zł/t wobec 557 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 11 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 49 proc. wyższa niż przed rokiem.

W odniesieniu do poprzedniego tygodnia ceny pszenżyta i kukurydzy obniżyły się w rejonie centralno-wschodnim o 0,7 proc. i o 1,9 proc.) i południowym (o 0,5 proc. i o 4,0 proc.), ale wzrosły (o 5 proc. i 0,4 proc.) w rejonie północno-zachodnim. Średnio w kraju za pszenżyto uzyskiwano o 2,7 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Cena ta była także o 7 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 54 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna krajowa cena skupu kukurydzy była zbliżona do notowanej w poprzednim tygodniu i wyniosła 724 zł/t. Było to 16 proc. więcej niż przed miesiącem i o ok. 26 proc. więcej niż rok wcześniej.

MIĘSO

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 30.08-05.09.2010 r. za żywiec wieprzowy płacono przeciętnie 4,37 zł/kg, odpowiednio o 3 proc. i o 2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W przeliczeniu na walutę unijną, cena polskiej wieprzowiny (wg wagi poubojowej zimnej klasy E) wyniosła 148,30 EUR za 100 kg i była o 0,5 proc. wyższa od średniej w UE i w Niemczech oraz o ponad 10 proc. wyższa od duńskiej.

W analizowanym okresie za żywiec wołowy na rynku krajowym płacono przeciętnie 4,53 zł/kg, tj. o 0,9 proc. więcej niż w czwartym tygodniu sierpnia i o 4,5 proc. więcej przed miesiącem.

Kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,44 zł/kg, tj. odpowiednio po cenie o 2 proc. niższej niż w poprzednim tygodniu i o 4,5 proc. niższej przed miesiącem. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,78 zł/kg, o 2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku za trzodę chlewną płacono o 10 proc. mniej, a za bydło o 6,5 proc. mniej. W tym czasie ceny kurcząt zmieniły się nieznacznie, a indyki były o ponad 1 proc. tańsze.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności