Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowy katalog pasz

Nowy katalog pasz

Katalog ustanowiono po konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Żywnościowego. Rozporządzenie stosuje się od 1 września 2010 r.

Załącznik do katalogu zawiera definicje procesów, którym bywają poddane składniki paszowe oraz otwarty wykaz głównych materiałów paszowych skupionych w 13 grupach: zbóż i ich produktów ubocznych; nasion i owoców oleistych oraz ich produktów ubocznych; nasion roślin strączkowych z produktami ubocznymi; bulwy korzeniowe z ich produktami ubocznymi; inne nasiona i owoce z produktami ubocznymi; pasze z zielonek oraz objętościowe; inne rośliny z ich produktami ubocznymi; przetwory mleczne; produkty zwierzęce ze zwierząt lądowych; ryby i zwierzęta morskie z produktami ubocznymi; minerały; różne; produkty fermentacji i sole amonowe.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności