Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kryzys dobije polskie rolnictwo?

Kryzys dobije polskie rolnictwo?

Za pogorszenie sytuacji polskiego rolnictwa odpowiada spadek popytu na żywność w wielu krajach europejskich, które importowały nasze produkty. Mimo spadających przychodów rolnicy muszą płacić więcej za środki produkcji. Prof. Wojciech Józwiak z IERiGŻ podkreśla także, że na niekorzyść producentów rolnych działa również pogoda.
W konsekwencji maleć będzie liczba gospodarstw, których przynajmniej połowa dochodów pochodzi z rolnictwa. Zdaniem profesora tylko 4 proc. gospodarstw, czyli niecałe 100 tys., odpowiedzialnych za 43 - 50 proc. produkcji rolnej kraju, wyjdzie z kryzysu obronną ręką .

Z kolei zdaniem prof. Waldemara Michny z IERiGŻ potrzebny jest program tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem oraz wymuszenie przepływu ziemi z małych, niedochodowych gospodarstw do większych, które wciąż się rozwijają. Sytuację małych producentów rolnych poprawić może także łączenie się w grupy.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności