Ceny zbóż, notowania, aktualności

W 2010 r. ma odbyć się powszechny spis rolny

W 2010 r. ma odbyć się powszechny spis rolny

W 2010 roku rząd zamierza przeprowadzić powszechny spis rolny. W czwartek sejmowa komisja rolnictwa skierowała projekt rządowej ustawy regulującej zakres, formę i tryb jego przeprowadzenia do drugiego czytania. Planowany spis będzie się różnił od poprzednich, gdyż zostanie przeprowadzony przede wszystkim drogą elektroniczną.

Rząd chce, by spis (poprzedni miał miejsce w 2002 r.) odbył się od 1 września do 31 października przyszłego roku. Ma on objąć wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni co najmniej jednego hektara. Planowane jest także badanie, które dotyczyć będzie tylko niektórych gospodarstw (poniżej 1 ha) np. takich, które nie prowadzą działalności rolniczej.

Szacunkowy koszt spisu rolnego - to ok. 200 mln zł. 4 mln euro (czyli ok. 18 mln zł) pochodzić będzie z dofinansowania z UE.

W dotychczasowych spisach rolnych, podstawowym źródłem wiedzy o gospodarstwach i ich właścicielach były informacje uzyskiwane bezpośrednio od rolników w drodze wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. W spisie w 2010 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich dostępnych systemów administracyjnych - informacje pozyskane będą z istniejących baz danych np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopiero - jeśli okażą się one niewystarczające - to informacje o gospodarstwie będą pozyskiwane od rolnika.

Spis rolny ma na celu dostarczenie informacji m.in. dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów, zasiewów, liczebności i struktury pogłowia zwierząt gospodarskich. GUS chce także zabrać informacje o liczbie ciągników i innych maszyn rolniczych, o zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego oraz na temat korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa.

Aby sprawdzić poprawność przyjętej metodologii i organizacji spisu powszechnego w 2010 r., GUS na jesieni tego roku przeprowadzi spis próbny w niektórych wybranych gminach, który obejmie 2 proc. gospodarstw rolnych.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności