Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia wesprze rozwój biopaliw drugiej generacji

Unia wesprze rozwój biopaliw drugiej generacji

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii zapewniła, że znajdą się pieniądze na badania nad biopaliwami drugiej generacji. Fundusze te to jeden z elementów, który ma pozwolić na osiągnięcie 10 proc. progu zużycia biopaliw od 2020 r.

Środki mają być dostępne między innymi w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Przemysłowej Bioenergii (o budżecie około 4-8 mln euro) i Strategicznego Planu Technologii Energetycznych.

Komisja Europejska ma wspierać również badania nad syntetycznymi biopaliwami.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności