Ceny zbóż, notowania, aktualności

Całonocny maraton negocjacyjny zakończony sukcesem

Całonocny maraton negocjacyjny zakończony sukcesem
Większość polskich postulatów dotyczących zmian we Wspólnej Polityce Rolnej została przyjęta. Komisja Europejska musi teraz przygotować zasady nowej polityki rolnej obowiązujące po 2013 roku. Po tej dacie wysokość wsparcia dla krajów nowej i starej Unii Europejskiej ma zostać wyrównane.

Unijni ministrowie rolnictwa podjęli ostateczną decyzję jak ma wyglądać Wspólna Polityka Rolna do 2013 roku. Zasadniczych zmian w sposobie finansowania rolnictwa nie będzie. Będzie za to dużo zmian szczegółowych.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: dla Polski ważna sprawa to zwiększenie kwoty mlecznej o około 500 tysięcy ton. To także środki związane z przedłużeniem płatności dla owoców miękkich. To są również pieniądze na restrukturyzację mleczarstwa i ubezpieczenia około 90 milionów euro.

Zdaniem opozycji wyniki brukselskich negocjacji to sukces, ale niektóre zapisy kompromisu budzą niepokój.

Henryk Kowalczyk, poseł PIS: niedobrą wiadomością jest to, że jest to zapowiedź odejścia od kwotowania mleka. Sądzę, że nie powinniśmy po 2015 roku rezygnować w ogóle z kwotowania mleka.

Polsce udało się przekonać swoich partnerów do stopniowego wprowadzania zasad współzależności, od spełnienia których będzie zależało otrzymanie unijnych dotacji. Do 2013 roku w kraju ma obowiązywać obecny system płatności obszarowych.

Wojciech Pomajda, poseł SLD: utrzymanie w jak najdłuższej perspektywie czasu systemu płatności obszarowych może być korzystne dla naszych rolników.

Unijni ministrowie opowiedzieli się także za utrzymaniem finansowego wsparcia dla rolnictwa po 2013 roku.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: w końcowej deklaracji zobowiązano Komisję Europejską do przygotowania planu na dochodzenie do wyrównywania planu płatności we Wspólnocie Europejskiej i na przygotowanie projekcji nowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013.

Polski praktycznie nie będą obowiązywały zasady tzw. modulacji, czyli ograniczenia unijnych subwencji dla największych gospodarstw. Obowiązkowe cięcia w wypłatach będą dotyczyć głównie farmerów zachodnioeuropejskich otrzymujących rocznie ponad 300 tysięcy euro.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności