Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrasta zużycie biopaliw

Wzrasta zużycie biopaliw
Wzrasta udział biopaliw w ogóle paliw zużytych w Wielkiej Brytanii w 2007/08 roku gospodarczym. Biopaliwa stanowiły 2,53 proc. używanych paliw. W paliwach zużytych przez pojazdy stanowiły one 2,92 proc. Zakładana wysokość zużycia biopaliw wynosiła 2,5 proc.

Większość w biopaliwach stanowił biodiesel (78 proc.). Poza nim używano jedynie bioetanolu. Przeważającą ilość surowców do produkcji biopaliw importowano – 29 proc. biodiesla wytworzono z amerykańskiej soi, 78 proc. bioetanolu z brazylijskiej trzciny cukrowej. Produkcja gazów cieplarnianych została ograniczona o 46 proc.

Źródło: Informacje własne, Rolpetrol

Powrót do aktualności