Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE podwyższy wiek zwierząt testowanych na BSE

UE podwyższy wiek zwierząt testowanych na BSE
Unijni eksperci opowiedzieli się za podwyższeniem do 48 miesięcy życia wieku bydła, którego mięso poddawane jest obowiązkowym testom na BSE. Obecnie mięso wszystkich zdrowych zwierząt w wieku ponad 30 miesięcy życia poddawane jest obowiązkowym testom na BSE.

Podobne testy przeprowadza się w przypadku mięsa od zwierząt w wieku ponad 24 miesiące życia, u których ryzyko wystąpienia BSE jest duże. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek przeprowadzania obowiązkowych testów na BSE mięsa pochodzącego od wszystkich zwierząt w wieku ponad 48 miesięcy życia. Należy się spodziewać, że zmiany w przepisach poprze Parlament Europejski i wejdą one w życie w styczniu 2009 roku.

Obniżenie wieku testowanych zwierząt będzie dotyczyło tylko "starych" krajów Unii, które spełniły odpowiednie kryteria, tj. przynajmniej przez sześć lat stosowały całkowity zakaz używania białek zwierzęcych w paszach, stosowały testy na BSE, wprowadziły pełny system identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz występuje u nich spadkowa tendencja w wykrywaniu nowych zachorowań na tę chorobę – informuje FAMMU/FAPA.

Jak podkreśla Komisja Europejska część nowych krajów UE, które przystąpiły do Wspólnoty od 1 maja 2004 roku, spełnia część tych wymagań, co oznacza, że i one będą mogły niedługo podwyższyć wiek zwierząt, których mięso poddawane jest obowiązkowym testom na BSE.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności