Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prywatyzacja Elewarr-u?

Prywatyzacja Elewarr-u?
Czy będzie prywatyzacja Elewarr-u? Decyzje jeszcze nie zapadły, ale nie wykluczone, że sprawa wyjaśni się w ciągu kilku tygodni. Większość udziałów w państwowej obecnie firmie mieliby przejąć rolnicy.

Elewarr to obecnie spółka państwowa w 100 proc. należąca do Agencji Rynku Rolnego. Plany resortu rolnictwa zakładają, że większość udziałów miałyby przejąć grupy producentów zbóż.

Sprzedaż odbyła by się na preferencyjnych zasadach. Należności wobec skarbu państwa byłyby rozłożone na raty lub umorzone. Tylko 20 proc. akcji skierowano by do firm spożywczych.

Wojciech Mojzesowicz – b. minister rolnictwa, PiS: według mojej oceny nie jest to przygotowane i na dzisiaj mam obawy, że jeśli poszlibyśmy w tym kierunku, to bardzo szybko będzie przyjęty nie przez rolników ale w dalszej formie przekształcania przez pojedyncze podmioty działające na rynku zbóż.

Rząd częściowo podziela te obawy i jednocześnie zapewnia, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa: grupy niestety jest ich jeszcze zbyt mało, potencjał finansowy też mały i może warto poczekać, aż nasi rolnicy, nasi producenci będą mocniejsi.

Nad sprawą ma teraz pracować zespół powołany przez premiera, który zadecyduje o dalszych losach Elewarru. Spółka posiada magazyny pozwalające na przechowywanie 655 tysięcy ton zbóż. To 7 proc. powierzchni magazynowej w kraju.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności