Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ptasia grypa w Niemczech?

Ptasia grypa w Niemczech?
Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu 9 października 2008 roku w godzinach wieczornych otrzymał informację od Komisji Europejskiej o podejrzeniu wystąpienia wirusa wysoce patogennej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Niemiec w gospodarstwie hodującym drób (wieś Markersdorf, powiat Görlitz, Saksonia, około 10 km od granicy niemiecko-polskiej). W obiekcie utrzymywane było 800 sztuk gęsi na tucz, 550 kaczek, 60 kur oraz 24 indyki. Wszystkie zwierzęta zostały zlikwidowane w nocy z 9 na 10 października 2008 roku.

Komisja Europejska poinformowała, iż zgodnie z danymi z systemu TRACES w ciągu ostatnich 30 dni nie odnotowano żadnej przesyłki żywego drobiu z obszaru powiatu Görlitz do Państw Członkowskich, w tym do Polski. O zaistniałej sytuacji zostali natychmiast poinformowani: Służba Celna, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL), Komenda Główna Straży Granicznej oraz wszyscy Wojewódzcy Lekarze Weterynarii. KCKRiOL powiadomiło Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Pożarnej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

W chwili obecnej na przejściu drogowym w Zgorzelcu rozłożono maty dezynfekcyjne. Służba Celna wraz z Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego prowadzą kontrolę środków transportu wjeżdżających na terytorium Polski z Niemiec w celu skontrolowania czy nie wwożony jest żywy drób oraz świeże lub mrożone mięso drobiowe.

O godzinie 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu rozpoczęło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiego i Powiatowego Zespołu Kryzysowego, pod przewodnictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Inspekcja Weterynaryjna wraz z innymi służbami w pełni zabezpiecza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ewentualnym zawleczeniem grypy ptaków.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności